>Kvaliteta nije trošak, već investicija u budućnost>> >>Fasadu ne renovirate svaki dan - zato odaberite kvalitetu koja traje>> >>Fasaderski radovi koji ističu Vaš dom - naša strast, Vaše zadovoljstvo>> Ukoliko ste zaintersovani da radite sa SOR Duvnjak pozovite 061/768-538>>
startup, whiteboard, room-3267505.jpg

Obračun fasaderskih radova

Obračun se vrši razvijanjem svih istaka, tako da se dobije stvarno uređena površina.

Pravila kod obračuna radova:

Otvori (npr. prozori) oko kojih postoje uložine (špalete) do 20 cm širine, odbijaju se na slijedeće načine:

Otvori veličine do 3,0 m2 ne odbijaju se i njihove se uložine ne obračunavaju

Kod otvora veličine 3,0 – 5,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2, a uložine se ne obračunavaju posebno

Kod otvora veličine preko 5,0 m2 odbija se površina preko 3,0 m2, a uložine se obračunavaju posebno

Ako su uložine šire od 20 cm onda se višak preko 20 cm obračunava posebno po m2.

Fasadne površine, bilo da su obrađene umjetnim kamenom, plemenitom žbukom, plastičnom žbukom, fasadnom bojom s otapalima ili na bilo koji drugi način, obračunavaju se po m2, s tim što će se svi elementi na fasadi (udubine, istake, trake, vijenci, prozorske klupčice, brisoleji, međuprozorski stupci, grede, pilastri, utori i slično), bez obzira radi li se ručno ili kalupom, obračunavati u m i pretvarati u m2, na slijedeći način:

Razvijene površine do 12 cm, za 1,00 m računa se 0,35 m2

Razvijene površine od 12 do 18 cm, za 1,00 m računa se 0,50 m2

Razvijene površine od 18 do 25 cm, za 1,00 m računa se 0,75 m2

Razvijene površine od 25 do 50 cm, za 1,00 m računa se 1,00 m2

Razvijene površine od 50 do 75 cm, za 1,00 m računa se 1,25 m2

Razvijene površine od 75 do 100 cm, za 1,00 m računa se 1,50 m2

Razvijene površine od 100 do 125 cm, za 1,00 m računa se 1,75 m2

Razvijene površine od 125 do 150 cm, za 1,00 m računa se 2,00 m2

Utori razvijene širine do 5 cm, za 1,00 m računa se 0,25 m2

Ovo proračunavanje vrijedi ukoliko postoje do 4 ruba. Ako ima više rubova, dodaje se za svaki rub 20 %, a najviše 40 % od gornjih vrijednosti.

Svaka oblina računa se kao i rub.

Izrada fasadne skele

Za izradu fasadne skele normativom vremena obuhvaćene su sve pomoćne radnje, te prijenos elemenata skele do 40 m horizontalno i prosječno 20 m vertikalno. Način obračuna fasadne skele:

Horizontalno – na obije dužine zgrade (duža strana objekta) dodaje se po 1,20 m\’ na oba kraja za povezivanje sa bočnim stranama skele, dok se za bočne strane (kraće strane objekta) uzima čisti razmak između unutrašnjih vertikalnih stupova skele postavljene na uzdužnim stranama

Vertikalno – računa se od kote terena do zadnje platforme plus 1 m\’, do visine zadnjeg gelendera (zaštitne ograde)

Kod fasada koje imaju razne istake (npr. Balkoni) osnovnoj dužini objekta dodaju se bočne stranice balkona.

Scroll to Top