>Kvaliteta nije trošak, već investicija u budućnost>> >>Fasadu ne renovirate svaki dan - zato odaberite kvalitetu koja traje>> >>Fasaderski radovi koji ističu Vaš dom - naša strast, Vaše zadovoljstvo>> Ukoliko ste zaintersovani da radite sa SOR Duvnjak pozovite 061/768-538>>

Fasaderski radovi

Fasaderski radovi su bitan deo procesa građevinske i renovacijske industrije koji se odnosi na pripremu i obradu spoljnih zidova zgrade. Ovi radovi obuhvataju širok spektar aktivnosti i tehnika koje se primenjuju radi zaštite zidova od spoljnih uticaja, estetske poboljšanja i poboljšanja energetske efikasnosti objekta.

Fasaderi koji rade sa stiropor izolacijom igraju ključnu ulogu u postizanju energetski efikasnih fasada. Stiropor, ili ekspandirani polistiren, je popularan materijal za termoizolaciju zidova zbog svoje izuzetne termičke otpornosti i sposobnosti da smanji gubitak toplote kroz zidove.

Evo nekoliko ključnih aspekata koje fasaderi trebaju uzeti u obzir prilikom rada sa stiropor izolacijom:

  1. Priprema površine: Pre postavljanja stiropor izolacije, fasaderi moraju pažljivo pripremiti površinu zida. To uključuje čišćenje zida od prašine, prljavštine i ostataka starih materijala. Takođe je važno popuniti sve pukotine, udubljenja ili oštećenja na zidu kako bi se obezbedila ravna i čvrsta podloga za postavljanje izolacije.
  2. Izbor stiropor izolacije: Postoje različite vrste stiropor izolacije dostupne na tržištu, uključujući ekspandirani (EPS) i ekstrudirani (XPS) polistiren. Fasaderi trebaju odabrati odgovarajući tip izolacije koji odgovara specifičnim potrebama projekta i uslovima.
  3. Pričvršćivanje izolacionih panela: Stiropor izolacija se najčešće koristi u obliku panela koji se pričvršćuju na zid. Fasaderi koriste specijalna ljepila ili mehaničke sisteme pričvršćivanja kako bi osigurali da paneli budu čvrsto priljubljeni uz zid. Ovo je važno kako bi se izbjegli prostori kroz koje bi mogla proći vlaga ili vazduh.
  4. Fugovanje i zaštita: Nakon postavljanja izolacionih panela, fasaderi moraju pravilno fugovati spojeve između panela kako bi se spriječio prodor vlage i osigurala hermetička izolacija. Takođe je važno zaštititi izolaciju od spoljnih uticaja, kao što su UV zraci i atmosferske padavine, koristeći adekvatne premaze ili završne slojeve.

Fasaderi koji rade sa stiropor izolacijom moraju biti obučeni i posedovati znanje o pravilnoj primeni i tehnikama instalacije. Pravilno postavljanje stiropor izolacije može značajno poboljšati energetsku efikasnost zgrade, smanjiti troškove grijanja i hlađenja i doprinjeti udobnosti stanovanja ili radnog prostora.

Scroll to Top